Grazas…

Bufffff.
O soño de calqueira artista, chegar a ver isto.
Só grazas Vigo, Cangas, a Arousa….

Ver teatros ateigados, ringleiras na porta…
Un soño feito realidade.
Nada menos.